Chức năng, nhiệm vụ
Tổng kết HĐND xã Đồng Gia
HĐND xã Đồng Gia tổ chức tổng kết công tác và nhiệm vụ phát triển kinh tế 2016
 

PHƯƠNG HƯỚNG CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

NĂM 2016 CỦA XÃ ĐỒNG GIA

 

Bước sang năm thứ hai, Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Gia đưa vào cuộc sống nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIX. Thực hiện kế hoạch và các mục tiêu nhiệm vụ 5 năm 2016 - 2020, là năm đón nhận danh hiệu xã Nông thôn mới. Năm 2016 tiếp tục giữ vững ổn định an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội, bên những thời cơ và thuận lợi, tiếp tục dự báo còn có nhiều khó khăn tác động đến nhiệm vụ phát triển của Đia phương, cần tập trung đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với tăng trưởng bền vững. Nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, duy trì hiệu quả cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Chính quyền, đạt danh hiệu xã Nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

I. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2016:

- Phấn đấu đạt giá trị tổng sản phẩm trong toàn xã: 229.8 tỷ đồng  (tăng 9.9%)

Trong đó:

- Giá trị sản xuất Nông nghiệp tăng:                      6%

- Giá trị sản xuất TTCN tăng:                                7.7%

- Giá trị sản xuất DVKD + thu khác tăng:              14.9%

- Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp 40.4%, Tiểu thủ công nghiệp 15%, Dịch vụ kinh doanh và thu khác 44.6% (Năm 2015 là 42.5% - 17.5% - 40%)

- Giá trị sản xuất Nông nghiệp: 92.9 tỷ đồng (trong đó nghành trồng trọt 70.9 tỷ đồng)

- Tiểu thủ Công nghiệp:                                          34.6 tỷ đồng

- Dịch vụ kinh doanh và thu khác:                         103.3 tỷ dồng

- Giá trị sản xuất trên 1ha đất nông nghiệp:           282 triệu đồng

- Bình quân thu nhập đầu người:                            34 triệu đồng/năm

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo/năm: 1.8%

- Tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh ( trong đó dùng nước sạch trên 95%)

- Tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế trên 85%

- Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1%

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm còn 11%

- Tỷ lệ Gia đình văn hóa đạt 92%, phát huy hiệu quả 5 làng văn hóa

- Đón và duy trì, giữ vững 3 trường chuẩn

- Thu Ngân sách đạt 100% so với kế hoạch huyện giao

- Có việc làm thường xuyên 90% (qua đào tạo, bồi dưỡng nghề 60%)

- Phấn đấu đạt chính quyền trong sạch, vững mạnh

- Tiếp nhận quy hoạch và đưa vào thực hiện 170 ha vùng sản xuất rau mầu tập trung trong năm 2016.

- Hoàn thành các hạng mục công trình còn lại: Nhà hiệu bộ trường Tiểu học, nhà lớp học 3 tầng, 9 phòng trường Trung học cơ sở, hoàn thiện chợ dân sinh, thực hiện xây dựng giai đoạn 1 khu thể thao của xã, quy hoạch từ 8.000 - 10.000m2. Quy hoạch điểm tiêu thụ sản phẩm Nông nghiệp và các công trình phụ trợ khác khi có nguồn vốn. Kiên cố hóa đường bê tông nội đồng phấn đấu từ 3 - 5Km, nâng cấp, chỉnh trang mở mới từ 1 - 2 Km đường xóm, thực hiện xây dựng từ 1 - 2Km kiên cố hóa kênh mương nội đồng.     

Văn bản đính kèm:
PHƯƠNG HƯỚNG CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ 2016.doc
 
Các bài liên quan
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ (Phòng, Ban, Đoàn thể, Hội,… ) (25/09/2015)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
Hát về Kim Thành
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay27 
 Hôm qua30
 Tuần này100 
 Tất cả42248 
IP: 35.168.62.171