GIỚI THIỆU
 
Giới thiệu về xã Đồng Gia
Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh về thăm và làm việc tại xã Đồng Gia huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương
 
GIỚI THIỆU CHUNG (Vài nét về lịch sử, đặc điểm và các điểm di tích lịch sử)(18/09/2015)
 
Tổng kết HĐND xã Đồng Gia
HĐND xã Đồng Gia tổ chức tổng kết công tác và nhiệm vụ phát triển kinh tế 2016
 
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ (Phòng, Ban, Đoàn thể, Hội,… )(25/09/2015)
 
Danh sách
Danh sách cán bộ Công chức xã Đồng Gia
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC (Danh sách Họ tên, chức vụ,...)(16/09/2015)
 
 
 
Hát về Kim Thành
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay32 
 Hôm qua30
 Tuần này105 
 Tất cả42253 
IP: 35.168.62.171