Chức năng, nhiệm vụ
 
Tổng kết HĐND xã Đồng Gia
1/16/2016 8:41:50 AM
HĐND xã Đồng Gia tổ chức tổng kết công tác và nhiệm vụ phát triển kinh tế 2016
 
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ (Phòng, Ban, Đoàn thể, Hội,… )
9/25/2015 3:29:37 PM
.............
 
 
Hát về Kim Thành
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay53 
 Hôm qua30
 Tuần này126 
 Tất cả42274 
IP: 35.168.62.171